งานคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์แผนไทย

   ขอแจ้งข้อมูลยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ
 lสุเทพ(เรื่องฝากจากจังหวัด) เวลา : 2011-06-28 14:02:38

 

 

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดพะเยาได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตา แล้วไม่ได้ผลในการรักษา จึงได้แจ้งข้อมูลยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ คือ สมุนไพรสำหรับล้างตา ของศูนย์ขายยาศรเทพนารายณ์ทองที่จังหวัดลพบุรี จึงขอให้รพ.ชุมชนทุกแห่งได้เฝ้าระวังตรวจสอบการขายยาดังกล่าวในพื้นที่

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 5967 Kb   เข้าดู 1221 ครั้ง  ดาวน์โหลด 262 ครั้ง

กลับหน้าหลัก